Menu

Ο Πρόεδρος των «ΟΡΕΙΝΩΝ» Δημήτρης Στεργιούλης απαντά στην «Η»

«Στην εφημερίδα σας «ΗΧΩ της Άρτας» Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2018 δημοσιεύσατε πρωτοσέλιδο άρθρο με τίτλο: «Στα δίχτυα της γραφειοκρατίας η δημιουργία «Πάρκου Ορεινών Δραστηριοτήτων στο Σταυρό Θεοδωριάνων».
Το άρθρο σας στηρίχτηκε αποκλειστικά στο άρθρο μου «Σημαντικές καθυστερήσεις στη δημιουργία του Πάρκου Ορεινών δραστηριοτήτων στο Σταυρό Θεοδωριάνων» το οποίο είχε την υπογραφή μου και δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του συλλόγου «Οι Ορεινοί» του οποίου είμαι και πρόεδρος.

Η δημοσίευση έγινε χωρίς να το γνωρίζω, αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι, αφού είχε τη μορφή δικού σας ρεπορτάζ και αφού προηγουμένως είχε δημοσιευτεί στο site του συλλόγου μας.
Την επομένη Πέμπτη 18 Οκτωβρίου στη στήλη της εφημερίδα σας «Επισημάνσεις» ο αρθρογράφος σας με τα αρχικά Ν.Α.Σ. ανεβάζει ένα άρθρο με τίτλο: «Ο μονόδρομος της παρανομίας!»
Το άρθρο καταφέρεται με απαράδεκτους χαρακτηρισμούς τόσο κατά του Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων όσο και κατά του συλλόγου «Οι Ορεινοί». Οι εκφράσεις παρανομίες, στραβά μάτια, στρεβλές διαδικασίες, ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ, παράνομες διαδικασίες, παρατυπίες κ.λ.π. κυριαρχούν στο κείμενο. Όλοι πάντα σύμφωνα με τον αρθρογράφο, Δήμαρχος, Δημοτικοί σύμβουλοι, εγώ, ο σύλλογός μου Οι Ορεινοί, παρανομούμε και μόνο ένας είναι με τη ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ. Κι όλα αυτά όταν στο άρθρο δεν αναφέρονται πουθενά ποιά είναι η παρανομία και ποια η ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ.
Καταρχήν με μόνο τον τίτλο του άρθρου «ο Μονόδρομος της Παρανομίας» θα έπρεπε την άλλη μέρα ο εισαγγελέας να διατάξει έρευνα και να καλέσει τον αρθρογράφο να δώσει τα στοιχεία που έχει και τα μισά Τζουμέρκα και μεταξύ αυτών και εγώ να είμαστε σήμερα υπόδικοι ίσως και προφυλακισμένοι(!!).
Επειδή τα πράγματα είναι άκρως σοβαρά ας τα πάρουμε με τη σειρά.
Αναφέρετε συγκεκριμένα στο άρθρο σας:
Τι συνέβη εκεί; Το «νόμιμο-παράνομο», όπως πολλά από αυτά που «περνούν» απ’ τα Δημοτικά Συμβούλια, προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες για έργα, μικρά ή μεγάλα, που μπλέκουν σε γραφειοκρατικές διαδικασίες…
Αναφέρεστε στην υπ’ αριθμ: 372/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, στην οποία όλοι οι παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι πλην ενός, ψήφισαν να μην προβεί ο Δήμος σε ένδικα μέσα κατά του μελετητή, στον οποίο ο ίδιος ο Δήμος είχε αναθέσει να συντάξει τη μελέτη για το Πάρκο Ορεινών Δραστηριοτήτων και δεν είχε πληρωθεί ακόμα, λόγω υπαιτιότητας του ίδιου του Δήμου (δεν τηρήθηκαν κάποιες προβλεπόμενες ημερομηνίες στην οικονομική επίτροπο).
Ο μελετητής διεκδίκησε τα χρήματά του και έφτασε στο Δήμο η υπ’ αριθμ. 107/2018 απόφαση διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Άρτας ύψους 46.388,24 ευρώ. Το Δημοτικό Συμβούλιο καθόλα νομίμως και αφού έλαβε υπ’ όψιν του τη γνωμάτευση του νομικού του συμβούλου, ο οποίος πρότεινε την μη συνέχιση του δικαστικού αγώνα για μια υπόθεση χαμένη για το Δήμο, πήρε απόφαση με συντριπτική πλειοψηφία, να ακολουθήσει τη διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού και να μην προβεί σε περαιτέρω ένδικα μέσα, κυρίως μεν να μην χρεωθεί επί πλέον και άλλες δαπάνες από τη συνέχιση της δίκης με έξοδα δίκης, τόκους κ.λ.π. (σημειωτέον ότι ήδη έχει χρεωθεί 1.500 ευρώ έξοδα δίκης) και αφετέρου να μην καθυστερήσει το έργο χωρίς σπουδαίο λόγο και με κίνδυνο να μην γίνει ποτέ.
Τι δεν καταλαβαίνετε απ’ όλα αυτά; Που βρίσκεται η ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ;
Και συνεχίζετε παρακάτω: Τρελό ακούγεται, αλλά η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κ. Τζουμέρκων, παραιτήθηκε από τη συνέχιση της διαδικασίας της δικαστικής διεκδίκησης της αμοιβής του μελετητή…
Τι θα σήμαινε η συνέχιση των ένδικων μέσων από το Δήμο; Ο μελετητής, ο οποίος πράγματι εκτέλεσε και παρέδωσε την εργασία που είχε αναλάβει και ο οποίος λόγω υπαιτιότητας του Δήμου δεν είχε πάρει ούτε ένα ευρώ, θα άφηνε τη μελέτη να προχωρήσει το έργο και δεν θα προσέφευγε στη δικαιοσύνη; Δεν θα βάλτωνε η υπόθεση σε έναν ατελέσφορο και δαπανηρό για το Δήμο χαμένο στο τέλος δικαστικό αγώνα; Και να γνωρίζετε και κάτι και σεις και όποιος άλλος φέρεται να λέει σύμφωνα με το δημοσίευμά σας ότι το έργο προχωράει και χωρίς να πληρωθεί ο μελετητής. Οι αρμόδιες υπηρεσίες για να προχωρήσουν τις μελέτες και τη δημοπράτηση του έργου πρέπει να μην υπάρχουν δικαστικές διαμάχες και να έχει εξοφληθεί ο μελετητής.
Και ξέρετε πότε θα ήταν παράτυπος ο Δήμος ; Αν ακολουθούσε τα ένδικα μέσα. Και τούτο διότι σύμφωνα με την παρακάτω οδηγία, αν συνέχιζε τον δικαστικό αγώνα με ορατή την δικαστική του αποτυχία, τότε θα επέφερε μεγαλύτερη οικονομική επιβάρυνση στο Δήμο και όφειλε να την αποτρέψει όπως ήταν υποχρεωμένος .
Διαβάστε την παρακάτω οδηγία.
Η οδηγία (Αριθμ. Πρωτ.: οικ.45351 12 Νοεμβρίου 2013) του Υπουργείου Εσωτερικών προς του Δήμους και τις Περιφέρειες είναι σαφής: «…το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο του δήμου, προκειμένου να αποφασιστεί εάν τελικά ο τελευταίος θα προχωρήσει σε εξώδικο συμβιβασμό, θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη οι θετικές επιπτώσεις που ο συμβιβασμός τέτοιου είδους θα έχει όχι μόνο στον διεκδικούντα αποζημίωση αλλά και στον ίδιο το δήμο και στο δημόσιο κατ’ επέκταση, καθώς:
Η δικαστική επίλυση της διαφοράς είναι δυνατό να έχει ως τελικό αποτέλεσμα τη σημαντικά μεγαλύτερη οικονομική επιβάρυνση του δήμου, δεδομένου ότι, σε περίπτωση δικαίωσης του ενάγοντος, η δαπάνη του δήμου προσαυξάνεται με τα δικαστικά έξοδα αυτού και τους επιδικαζόμενους τόκους, ενώ είναι επίσης πιθανό να επιδικαστούν χρηματικά ποσά για αναπλήρωση διαφυγόντων κερδών ή/και ηθική βλάβη. Συνεπώς, σε περιπτώσεις όπου κρίνεται μάλλον πιθανή η έκδοση δικαστικής απόφασης υπέρ του ενάγοντος, η αποδοχή τέτοιου συμβιβασμού εκ μέρους του δήμου συμβάλλει στην προστασία της περιουσίας αυτού, κάτι που αποτελεί άλλωστε υποχρέωσή του σύμφωνα με τη ρητή διάταξη της παρ. 1 του 178 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΚΔΚ, ν. 3463/2006).»
Τελικά που ακριβώς βρίσκεται η «τρέλα» που λέτε;
Αναφέρετε επίσης στο δημοσίευμά σας: «ο δημοτικός σύμβουλος που μειοψήφησε ήταν ο μόνος που ζήτησε την Νομιμότητα». Που σημαίνει ότι αφού μόνο αυτός ήταν νόμιμος, συνεπάγεται αυτόματα, ότι οι υπόλοιποι είναι όλοι παράνομοι.
Που το στηρίζετε αυτό; Γιατί δεν το αναφέρετε; Γιατί δεν καταγγείλατε μέχρι τώρα την παρανομία; Για να αποδώσουμε σε κάποιον την μομφή της παρανομίας και μάλιστα διά του τύπου, θα πρέπει να αναφέρεται ρητά και κατηγορηματικά που συνίσταται η παρανομία του. Πλέον συγκεκριμένα, ποια διάταξη του Νόμου παρέβηκε και από πού ήταν υποχρεωμένος να πράξει κάτι συγκεκριμένο και αυτός έπραξε κάτι άλλο.
Οι παρακάτω νόμοι άλλα λένε. Διαβάστε τους προσεκτικά γιατί πράγματι το ρεπορτάζ σας «μπάζει».
Α. Νόμος 3852/2010 «Καλλικράτης» άρθρο 72 παράγραφος ιδ όπως τροποποιήθηκε με την παρ.5 του άρθρου 6 του ν. 4071/2012 (Α΄85).
ιδ) Η οικονομική Επιτροπή του Δήμου αποφασίζει για το δικαστικό συμβιβασμό και τον εξώδικο συμβιβασμό ή κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο για τον εξώδικο συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο που υπερβαίνει το παραπάνω ποσό (όπως ακριβώς η περίπτωση που συζητούμε).
Β. Έγγραφο οδηγία του υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους και Περιφέρειες σχετικά με τον εξωδικαστικό συμβιβασμό (αρ.πρωτ.: οικ.45351 12 Νοεμβρίου 2013) παράγραφος Α:
Α. Με τις διατάξεις της περίπτωσης (ιδ) της παρ. 1 του άρθρου 72 «Οικονομική επιτροπή – Αρμοδιότητες» του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 4071/2012, απονέμεται στην οικονομική επιτροπή η αρμοδιότητα να αποφασίζει για το δικαστικό συμβιβασμό και τον εξώδικο συμβιβασμό ή κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ και να εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο για τον εξώδικο συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο που υπερβαίνει το παραπάνω ποσό.
Η ως άνω απόφαση (είτε της οικονομικής επιτροπής είτε του δημοτικού συμβουλίου, σε περιπτώσεις υπέρβασης του ορίου των τριάντα χιλιάδων ευρώ) λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα αυτής (παρ. 2 του ίδιου άρθρου).
Δεν είναι δυνατή η παραίτηση από την άσκηση ενδίκων μέσων, ο δικαστικός ή εξώδικος συμβιβασμός και η κατάργηση δίκης προκειμένου για μισθολογικές απαιτήσεις κάθε μορφής περιλαμβανομένων και των επιδομάτων, εξαιρουμένων των περιπτώσεων όπου το νομικό ζήτημα έχει κριθεί με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου.
Στην σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται γνωμοδότηση δικηγόρου και δεν αφορά μισθολογικές απαιτήσεις ή επιδόματα.
Που ακριβώς βλέπετε εσείς την Παρανομία;
Και όσοι διατείνονται ότι αυτοί είναι οι μόνοι νόμιμοι και έπρεπε σύμφωνα με την νομοθεσία ο Δήμος να πάει οπωσδήποτε σε ένδικα μέσα, ας αναφέρουν τη σχετική νομοθεσία να τους πούμε ναι έχετε δίκιο και να τελειώνει το θέμα. Στο διαδίκτυο πάντως είναι αναρτημένες δεκάδες ανάλογες αποφάσεις Δήμων για εξωδικαστικό συμβιβασμό.
Θα πρέπει επίσης να διαχωρίσουμε την διαφορά της έννοιας «σωστής» ψήφου και «νόμιμης» ψήφου. Ουδέποτε αμφισβητήσαμε την νομιμότητα της ψήφου του μόνου μειοψηφήσαντος συμβούλου. Είναι σαφέστατη η σκοπιμότητά σας για την παραποίηση της έννοιας της σωστής ψήφου και της νόμιμης. Η σωστή ψήφος αποτελεί καθαρά υποκειμενική κρίση του προσώπου, ενώ η νόμιμη είναι αυτή στα πλαίσια των νομίμων διαδικαστικών διαδικασιών.
Στο κάδρο της παρανομίας βάζετε εκτός το Δήμο και το Δημοτικό Συμβούλιο και εμένα, αφού το επίμαχο άρθρο φέρει την υπογραφή μου, καθώς και το σύλλογό μας «Οι Ορεινοί».
Γράφετε συγκεκριμένα:
Πράγματι… ένας Σύλλογος που πρωτοστάτησε στη «προστασία» των Θεοδωριάνων από παράνομες και άλλες ενέργειες, όπως τουλάχιστον διατείνονταν τω καιρώ εκείνω, με τα μικρά υδροηλεκτρικά και τα λοιπά, είναι παράξενο να εγκαλεί έναν εκλεγμένο που ζήτησε να τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία…
Σύμφωνα πάντα με το άρθρο σας, σας μεταφέρθηκε, ότι εμείς Οι Ορεινοί ακυρώσαμε και άλλα έργα στα Θεοδώριανα. Είναι σαφές ότι εννοείτε τον πολυετή αγώνα ενάντια στα υδροηλεκτρικά έργα. Μόνο που δεν είμαστε μόνο Οι Ορεινοί. Μαζί μας συντάχτηκε η συντριπτική πλειοψηφία των χωριανών, όλοι οι φορείς και σύλλογοι του χωριού πλην την τότε ηγεσία της Αδελφότητας. Ναι. Καταφέραμε με τιτάνιο αγώνα, με προσφυγές και ακυρωτικές αποφάσεις στο ΣτΕ να ακυρώσουμε αυτά τα έργα και είμαστε υπερήφανοι γι’ αυτό.
Συνεχίζετε τη λάσπη απέναντι στο σύλλογό μας γράφοντας: Το ερώτημα λοιπόν που τίθεται προς το ΔΣ του Συλλόγου των ΟΡΕΙΝΩΝ που ζητούν «οι εκπρόσωποι στο Δήμο, μακριά ενδεχομένως από μικροκομματικά και μικροπολιτικά οφέλη, πρέπει να ενδιαφέρονται και να φροντίζουν πρωτίστως για τα συμφέροντα και τα προβλήματα του χωριού τους» είναι το εξής: «τα συμφέροντα και τα προβλήματα του χωριού τους», μπορούν να τα φροντίζουν οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι ακόμα και ακολουθώντας παράνομες διαδικασίες;
Ποιες είναι αυτές γιατί δεν τις κατονομάζετε; Παρά μόνο αορίστως και για τη δημιουργία εντυπώσεων προβαίνετε σε τέτοιους βαρύτατους χαρακτηρισμούς. Φέρτε μας μια περίπτωση που εμείς δεχτήκαμε την παρανομία προκειμένου να γίνει ένα έργο στο χωριό. Ευτυχώς, όποτε χρειαστεί υπάρχουν πολλοί άλλοι νόμιμοι τρόποι διαμαρτυρίας τους οποίους και επιλέγουμε. Πάντα όμως όλες οι ενέργειές μας κινούνται μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας.
Και συνεχίζετε παρακάτω το δημοσιογραφικό σας κατήφορο απευθυνόμενος πάντα στο σύλλογό μας γράφοντας: Δηλαδή ζητείται (σ.σ.: από μας) να προσπερνούνται οι νόμιμες διαδικασίες, προκειμένου να υλοποιηθεί ένα έργο, που αποτελεί –έστω- αίτημα της Τοπικής Κοινωνίας; Και είναι έτοιμοι να δεχτούν (σ.σ.: εμείς) και τυχόν άλλες παρανομίες που μπορεί να συμβούν μέχρις ολοκληρωθεί το έργο αυτό;
Τα ερωτήματα επομένως είναι τα εξής: κύριε Ν.Α.Σ. που υπογράφετε το συγκεκριμένο άρθρο, πείτε μας, ποιες είναι οι νόμιμες διαδικασίες που ζητήσαμε σαν Ορεινοί να προσπεραστούν και ποιες παρανομίες δεχτήκαμε μέχρι τώρα; Ποια παρατυπία δεχτήκαμε για το Πάρκο;
Σας καλούμε να αποδείξετε όλες τις παρανομίες στις οποίες αόριστα αναφέρεστε, ή να ανακαλέσετε δημόσια το άρθρο σας. Αν δεν το κάνετε, προσωπικά εγώ, γιατί το άρθρο είχε τη δική μου και μόνο υπογραφή, αλλά και ο σύλλογος «Οι Ορεινοί» του οποίου είμαι πρόεδρος και τον οποίο εσείς με τα γραφόμενά σας, σπιλώνετε και συκοφαντείτε, είμαστε υποχρεωμένοι να προστατέψουμε με κάθε νόμιμο και ένδικο μέσο την τιμή και υπόληψή μας.
-Δημήτρης Στεργιούλης
Πρόεδρος του συλλόγου ΟΙ ΟΡΕΙΝΟΙ».

Σ.Σ.: Εάν και εφόσον ο πρόεδρος του Συλλόγου ΟΙ ΟΡΕΙΝΟΙ, θεωρεί πως θίξαμε την τιμή και την υπόληψή του, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, να προχωρήσουμε σε επανόρθωση.
Αλλά, πρώτα ζητάμε να μας δοθούν από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, τα πρακτικά της Συνεδρίασης όπου πάρθηκε η απόφαση για να παραιτηθεί ο Δήμος από τα ένδικα μέσα στην υπόθεση που σχολιάσαμε.
Ζητάμε επίσης να μας δοθεί η απόφαση με το σκεπτικό της Επιτρόπου που απέρριψε την πληρωμή του συγκεκριμένου εντάλματος από τον Δήμο Κ. Τζουμέρκων.
Τέλος, ζητήσαμε και την μαρτυρία του μοναδικού δημοτικού συμβούλου του κ. Γιώργου Τσιανάκα, ο οποίος ήταν ο μόνος που καταψήφισε την παραίτηση από το ένδικα μέσα του Δήμου.
Εφόσον λάβουμε τα έγγραφα τα οποία ζητάμε ΔΗΜΟΣΙΩΣ, ασφαλώς και θα επανέλθουμε στο θέμα και θα τοποθετηθούμε για όλα όσα επισημαίνει στην επιστολή του ο πρόεδρος του Συλλόγου ΟΙ ΟΡΕΙΝΟΙ.
Νίκος Α. Στάμος (Ν.Α.Σ.)

επιστροφή στην κορυφή

TROMPOYKHS SITE

GKONTZOS

GIATROS KRYOU

DIAF LOGISTIKO MPOYSHS SITE NEWWW